Liên hệ chúng tôi
Địa chỉ: Số 8 West Dahe Road, Huiji, Trịnh Châu, Trung Quốc
Điện thoại: + 86-371-56078300
Fax: + 86-371-56078300-1
E-mail: li@mellandecogreen.com